Date personale

Compania care administreaza site-ul https://www.armeshop.ro, denumit in continuare www.armeshop.ro, este S.C. WALTER BLS S.R.L., numita in continuare WALTER, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J24/1378/2008 si avand Codul Unic de Inregistrare: RO24235390. Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. WALTER isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

Ce date cu caracter personal prelucreaza WALTER?

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. WALTER prelucreaza urmatoarele categorii de date:

 • date de identificare: nume, prenume, seria si numarul actului de identitate, e-mail, telefon (fix, mobil, fax);
 • orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor WALTER in scopurile de mai jos.
Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Sursa datelor cu caracter personal

Datele sunt obtinute direct de la Client (in momentul in care se inregistreaza un cont pe site-ul www.armeshop.ro, sau prin orice alte mijloc de comunicare). In plus, WALTER poate obtine date de mai sus prin consultarea unor surse externe (pentru ca WALTER sa poata evalua gradul de solvabilitate a clientilor). Prin surse externe intelegem institutii si autoritati publice, registre publice, baze de date electronice, informatii disponibile pe internet, sau terti abilitati, detinatori de astfel de informatii, cum ar fi, dar fara a ne limita la: Oficiul National al Registrului Comertului, portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei etc.

In ce scopuri prelucreaza WALTER datele cu caracter personal?

Scopurile pentru care WALTER prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

 • furnizarea de produse si servicii comerciale prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: magazinul nostru, internet, telefon etc.);
 • contactarea Clientului prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta / notifica informatii despre produsele si serviciile WALTER;
 • efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare a unor astfel de activitati;
 • realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje;

Temeiurile procesarii datelor personale de catre WALTER

 • pentru executarea unui contract la care Clientul este parte (de ex: furnizarea serviciilor comerciale, furnizarea de produse sau suport pentru utilizarea acestora, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsele detinute);
 • in baza unei obligatii legale aflate in sarcina WALTER (de ex: identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor);
 • in baza consimtamantului Clientului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale);

Obligativitatea pentru client de comunicare a datelor. Consecintele in cazul refuzului

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre WALTER prin orice formulare/canale este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care vei fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul Clientului va determina imposibilitatea WALTER de a furniza servicii comerciale si/sau conexe.

Transmiterea datelor personale

WALTER nu va dezvalui datele cu caracter personal, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (servicii de curierat) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele WALTER sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a WALTER sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Durata prelucrarii datelor personale. Garantia securitatii datelor personale

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre WALTER pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
WALTER nu promoveaza SPAM-ul, obligandu-se ca datele colectate sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.
WALTER, impreuna cu colaboratorii sai (persoane imputernicite), isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanei vizate si exercitarea lor

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de WALTER, conform celor prevazute in prezentul document;
 • Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre WALTER, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, WALTER va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale WALTER;
 • Dreptul la rectificare - dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, WALTER poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);
 • Dreptul de opozitie - se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al WALTER;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre Client catre WALTER, (ii) daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre WALTER la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului - in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor si produselor WALTER - in cazul in care WALTER ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (c) contesta decizia.
Clientul poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul WALTER din Baia Mare, Bd. Regele Mihai I nr.138A, jud. Maramures, sau prin e-mail: office@armeshop.ro.